آخرین کلمات یک الکتریسین : خوب حالا روشنش کن...
آخرین کلمات یک انسان عصر حجر: فکر میکنی توی این غارچیه؟آخرین کلمات یک بندباز: نمیدونم چرا چشمام سیاهی میره...آخرین کلمات یک بیمار: مطمئنید که این آمپول بیخطره؟آخرین کلمات یک پزشک: راستش تشخیص اولیهام صحیح نبود. بیماریتون لاعلاجه...آخرین کلمات یک پلیس: شیش بار شلیک کرده، دیگه گلوله ندارهآخرین کلمات یک جلاد: ای بابا، باز تیغهء گیوتین گیرکرد...آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون: این نوع مار رو میشناسم،سمی نیست…

آخرین کلمات یک چترباز: پس چترم کو؟آخرین کلمات یک خبرنگار: بله، سیل داره به طرفمون میاد...آخرین کلمات یک خونآشام: نه بابا خورشید یه ساعت دیگه طلوعمیکنه!


آخرین کلمات یک داور فوتبال: نهخیر آفساید نبود!


آخرین کلمات یک دربان: مگه از روی نعش من رد بشی...

آخرین کلمات یک دوچرخه سوار: نخیر تقدم با منه!


آخرین کلمات یک دیوانه: من یه پرندهام!


آخرین کلمات یک شکارچی: مامانت کجاست کوچولو؟آخرین کلمات یک غواص: نه این طرفها کوسه وجود نداره...آخرین کلمات یک فضانورد : برای یک ربع دیگه هوا دارم...آخرین کلمات یک قصاب: اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم...


آخرین کلمات یک قهرمان: کمک نمیخواهم، همهء شان سه نفرند...
آخرین کلمات یک کارآگاه خصوصی: قضیه روشنه، قاتل شماهستید!


آخرین کلمات یک کامپیوتر: هارددیسک پاک شده است...آخرین کلمات یک گروگان: من که میدونم تو عرضهء شلیک کردننداری…


آخرین کلمات یک متخصص آزمایشگاه: این آزمایش کاملاً بیخطره...آخرین کلمات یک متخصص خنثی کردن بمب: این سیم آخری رو که قطعکنم تمومه...آخرین کلمات یک معلم رانندگی: نگه دار! چراغ قرمزه!


آخرین کلمات یک ملوان:من چه میدانستم که باید شنا بلدباشم؟آخرین کلمات یک ملوان زیردریایی: من عادت ندارم با پنجره بستهبخوابم...


آخرین کلمات یک سرباز تحت آموزش هنگام پرتاب نارنجک: گفتی تاچند بشمرم؟

آخرین کلمات یک خلبان: ببینم چرخها باز شدند یا نه؟

ارادتمند:ژوپیفرشته

/ 7 نظر / 17 بازدید
سمانه

آبجی بهت گفته بودم ازت متنفرم؟؟؟؟[عصبانی]

سمانه

آبجی بهت گفته بودم ازت متنفرم؟؟؟؟[عصبانی] [زبان][شوخی]

آزاده از کلبه ی ویوارا

[خنده]حقا که همدانشگاهی خودمییییییی می بینم که از منم یاد کردی:آخرین کلمات یک متخصص آزمایشگاه: این آزمایش کاملاً بیخطره... [گاوچران]

ژوپی

مرسییییییییییییییییییی.دینگ دینگ:دی