سخن درشت

 

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

I ran into a stranger as he passed by,

 

بامردي كه در حا ل عبور بود برخورد كردم


"Oh excuse me please" was my reply.

 

اوو!! معذرت ميخوام 


He said, "Please excuse me too;

 

من هم معذرت ميخوام


I wasn't watching for you."

 

دقت نكردم


We were very polite, this stranger and I.

 

ما خيلي مؤدب بوديم ، من واين غريبه


We went on our way saying good-bye.

 

خداحافظي كرديم وبه راهمان ادامه داديم


But at home a difference is told,

 

اما در خانه چيزي متفا وت گفته ميشه  


how we treat our lovedones, young and old

 

با آنهايي كه دوست داريم چطور رفتار ميكنيم

 

Later that day, cooking the evening meal,

 

كمي بعد آنروز، در حال پختن شام


My son stood beside me very still.

 

پسرم خيلي آرام كنارم ايستا د


As I turned, I nearly knocked him down.

 

همينكه برگشتم به اوخوردم وتقريبا"   انداختمش


"
Move out of the way," I said with a frown.

" اه !! ازسرراه برو كنار"

 

بااخم گفتم

 

He walked away, his little heart broken.

 

قلب كوچكش شكست ورفت

 


I didn't realize how harshly I'd spoken.

 

نفهميدم كه چقدر تند حرف زدم


While I lay awake in bed,

 

وقتي توي تختم بيدار بودم


God's still small voice came to me and said,

 

صداي آرام خدا در درونم گفت


"While dealing with a stranger, common courtesy you use,

 

وقتي با يك غريبه برخورد ميكني ، آداب معمول را رعايت ميكني

 

But the children you love, you seem to abuse.

 

اما با بچه اي كه دوست داري بد رفتار ميكني

 

Go and look on the kitchen floor,

 

برو به كف آشپزخانه نگاه كن


You'll find some flowers there by the door.

 

آنجا نزديك در چند گل پيدا ميكني

 

Those are the flowers he brought for you.

 

آنها گلهايي هستند كه او برايت آورده است


He picked them himself: pink, yellow and blue .

 

خودش آنها را چيده: صورتي و زرد و آبي


He stood very quietly not to spoil the surprise,

 

آرام ايستاده بود كه سورپريزت بكنه


and you never saw the tears that filled his little eyes."

/ 7 نظر / 4 بازدید
آرش

فکر می کنم هوار درست تر باشه !

نقدعلي

سلام.بابا فعاليت!بابا آپديت...خيلی عاليه...ادامه بدين

سينا

سلام همسايه/ بچه محلا خوبن؟/تو اين ماه تو هم واسه ی من دعا کن / خوش باشی/

کیمیا

ميگم همه عشقو همه اونهايی که تازه جوونن اينقدر نور بالا می زنن ؟

فيروزه

سلام ... دوستام نه! ، دوستان :دی و بعدش هم حوارتا غلطه ، هوارتا درسته ... ديگه اينکه می بينم که در ماه مبارک رمضان به صورت نمودار سينوسی آپديت می کنی ... يه دفعه وگووری برره شعر ميگه و يه دفه هم خارجکی ... خوبی دوست جونم؟ :* ... منم التماس دعا :)

kiya

سلام ژوپی عزيز.....خوبی ممنونم که به بلوگم سر زدی...متنتم زيبا بود هميشه شاد و سربلند باشی و هر وقتم آپ کردی لطف کن با يه کامنت خبرم کن ممنون ميشم .....فعلا