جائي در اين دنيا هست كه به مهارت حقير من نياز دارد.

 كار خاصي است كه من  براي انجامش انتخاب شده ام و نه هيچ كس ديگر. كاري سخت كه اگر هم ميتوانستم تغيرش نميدادم.

جائي مخصوص براي من است .

هدفي كه من بايد به انجامش برسانم.

رويائي كه من بايد به دنبالش باشم چراكه من دوباره بر نميگردم.

اثري هست, كه تنها بايد از من به جا بماند هر چقدر هم كه كوچك باشد.

ميراثي از عشق براي آنها كه بعد از من مي آيند.

جائي مخصوص در اين دنيا كه تنها من ميتوانم سهيم شوم.

جاده كوچكي كه نام من بر آن است.

جائي منتظر من مانده. دستي كه من بايد بگيرم. كلامي كه فقط من بايد بگويم, لبخندي كه با آن اشكهارا پاك كنم.

جائي خاص در زندگي كه من براي پر كردنش افريده شده ام. شايد يك نقطه افتابي بر فراز تپه اي بلند كه گلها ميرويند .

هميشه فردائي هست و بهترين هنوز در انتظلر من است.

جائي در اين دنيا مي دانم جائي فقط براي من.......................

و همينطور شما دوست جونام .......

  
نویسنده : ژوپی ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱٧
تگ ها :