خواب مي ديدم شبي (داشتم شايد تبي)                                            

خواب ميديدم كه ميرفتم به شهرتازه اي                                          

شهر بي ديوار و بي دروازه اي                نه خياباني در آن نه خانه اي

نه كسي---- جز آدم ديوانه اي                                                      

پول اورا چون الاغي ميدواند                                                            

شب كه شد باز از سر ميگرفت                كيسه راچون يار در بر ميگرفت

هستيش مي كاست: پولش مي افزود                                                

هستي خر  پول در آن كيسه بود  

  
نویسنده : ژوپی ; ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢۳
تگ ها :