تست پيش دبستاني!
 
 
اين و چطوري حلش مي کني؟ فقط يک سؤاله، پس وقت بذار و درباره اش فکر کن.
 
از بچه هاي پيش دبستاني اين سؤال پرسيده شد :
«اتوبوس توي اين شکل به کدوم طرف ميره؟»
 
  
 
.
.
.
.
.
.
.
با دقت به شکل نگاه کن.
مي توني جواب بدي
. 
  
. 
  
. 
  
. 
  
. 
. 
  
. 
  
. 
  
(جواب هاي ممکن چپ يا راست هست)
درباره اش فکر کن
. 
. 
. 
. 
. 
  
  
هنوز نمي دوني؟
. 
. 
. 
. 
باشه، من بهت ميگم.
. 
. 
بچه هاي پيش دبستاني همگي جواب دادند : «چپ»
. 
. 
. 
  
وقتي ازشون پرسيدن : «چرا فکر مي کنيد اتوبوس داره به طرف چپ ميره؟»
اونا جواب دادن :
. 
. 
. 
. 
«چون تو نمي توني در رو ببيني.»
. 
. 
.
الآن چه احساسي داري؟؟؟
مي دونم، منم همينطور.
  
نویسنده : ژوپی ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
تگ ها :