منو تو با هم يه جفت عجيب درست کرديم. همه چيز تو به من بستگي داره و همه 

چيز من به تو! اگه تو مريض بشي منم مريض ميشم اگه من بميرم تو هم ميميري.

با اين همه نه من ميتونم با تو اختلاط کنم نه تو با من! با وجود اينکه در

دنياي خودت عقل کلي، بازم نميدوني من چه شکليم؟ چند سلامه؟ به چه زبوني

حرف ميزنم؟ نميدوني از کجا اومدم کجام؟ چه کاره‌ام؟ حتي اگه به مغزت فشار

بياري هم نميتوني بفهمي من سفيدم يا سياه، جوونم يا پير، قد بلندم يا کوتاه،

هنوزم از خودم ميپرسم تو يه نفر هستي يا نه!!

هيچ وقت دوتا غريبه با يه سرنوشت مشترک اندازه ما از هم بي خبر نبودن!

هيچ وقت دوتا ناشناس که هر دو يه تن دارن به اندازه ما از هم دور نبودن!

                  

   و. ..........

از:فکر کنم اسم کتاب{ کسی که هيچ وقت متولد نشد} باشه.

ارادتمند:ژوپی

  
نویسنده : ژوپی ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢٠
تگ ها :

 

 

عاشق کدام است ؟

 

گناهش اين بود که خدا را در او ديد .

گناهش اين بود که خدا را معشوق ، در معشوق ديد :

" من خدا را در کيميا ديدم . "

او همه حرفش از عشق بود ،

و گناهش اين بود که با همه علم ندانست که در چنان وانفسايی ،

معشوق که خود عاشق نباشد ، قدر " اين عشق " بجا نتواند آورد .

عشق چيره بر وجود عاشق است و نه الزاما" بر معشوق .

تقريق ، ميان معشوق و عشق و عاشق شدنی است ،

اما ميان عاشق و عشق محال است .

معشوق می تواند عاشق باشد يا نباشد ، می تواند حتی خبری ش از عاشق نباشد ،

اما نه در " اين عشق " .

گناهش اين بود که ندانست خدا معشوق نمی تواند بود .

 ندانست که منزلت عاشق بسی برتر از معشوق است و لذت عاشقی بسی بيش تر .

بسا معشوق ها که چون در سودای عشق نبودند ، رنج ها دادند و هم کشيدند .

 لينک ، اين حال ، هرگز بر  هيچ عاشق نرفت .

 خدا خود عشق است.

کدامين معشوق می تواند گفت " صد بار اگر توبه شکستی ، بازآ "

و مگر نه اين فقط حرف عشق است ،

و عاشقی که حسرت آن معشوق دارد که خود را در خورد چنين عاشقی بياراسته است

و راه او را بر خود هموار کرده است؟

 

زنهار اما ، که او مکار عاشقی ست . از معشوق چهره می پوشاند تا بيازمايدش ،

آزمايشی سخت و تعقيبی بی امان .

خام بود آن که بازی عشق را ساده انگاشت .

ابراهيم بايد بود تا مکر وی تو را کارگر نيفتد .

خاک  بيابان های طلب را همه عمر در توبره ميبايد کرد تا مگر چشم

– در واپسين لحظات – از جمال دوست منور شود .

 آن گاه است که تو به راستی عاشقی .

آن جاست که تو عاشقی و او معشوق ، و همانا تو معشوق و او عاشق .

چه می کنيد با هوای پائيزی؟

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                  ارادتمند:ژوپی

 

 

  
نویسنده : ژوپی ; ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٥
تگ ها :

 

عيدتون مبارک

ارادتمند:ژوپی

  
نویسنده : ژوپی ; ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱۳
تگ ها :

 

                       

 

                        

                 

    

                   تو اين شبها برای تعجيل در ظهور امام زمان حتما دعا کنيد

                                                                                  ارادتمند :ژوپی

  
نویسنده : ژوپی ; ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢
تگ ها :